Årskonference​ 2019

Hvordan ser evidensbaseret praksis ud - i praksis?

Med konferencen sætter  vi fokus på muligheder, udfordringer og dilemmaer, når idealet om evidensbaseret praksis møder virkeligheden.

Med udgangspunkt i eksempler på, hvordan professionelle praktikere kombinerer individuelle og kollektive erfaringer med forskningsviden og borgerens egen stemme, inviterer vi til faglig debat om, hvordan vi kan styrke evidensbaseret praksis i praksis til gavn for borgerne.

Vi er meget glade for at kunne præsentere professor Huw Davies, UK som key note speaker på konferencen. Læs evt. mere om Huw Davies her.

I det andet plenumoplæg giver Dorte Caswell, AAU, og Anne Mette Møller, AU konkrete eksempler på, hvordan omsætning af viden og videnmægling kan ske i mødet mellem forskningsviden og praksisviden på hhv. beskæftigelsesområdet og socialområdet​. 

Derudover består konferencen af to workshoprunder, hvor deltagerne inviteres til at deltage i faciliterede drøftelser af forskellige emner relateret til evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en konkret case. 

Se programmet og tilmeld dig

Målgruppe

Konferencen målrettes primært praktikere fra velfærdsområderne. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området.

Evidensbaseret praksis som en helhedsorienteret proces

I SEBP forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk