Seminar om datainformeret ledelse på
ældreområdet

Opsamling på seminar afholdt i samarbejde med FOA og Lederforeningen i DSR d. 3. marts 2020

Målgruppe

Seminaret var primært målrettet praktikere fra ældreområdet. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området.

Medarbejdermotivation via datainformeret ledelse

Dagens oplægsholdere gjorde det tydeligt, at det er nødvendigt at være refleksiv, når der arbejdes med data. Der kan være en frygt for data, der skaber en kontrolkultur og manglende medarbejdermotivation. Oplæggene viste fra hver deres vinkel, at det er en ledelsesopgave at sikre, at medarbejderne er med i processen, og når det lykkes, kan arbejdet med data give øget motivation og tilfredshed blandt medarbejderne.


I løbet af eftermiddagen bevægede vi os fra frontlinjen, hvor Joan Slaikjer Hansen tog os med ud i felten, hvor datainformeret ledelse vedrører den enkelte medarbejder og den enkelte borger i projektet 'I sikre hænder' i Sønderborg Kommune.

Herefter var vi en tur i maskinrummet i forvaltningen i Aarhus Kommune, hvor Ina Bøge Eskildsen fortalte om at lade datainformeret ledelse starte nedefra hos medarbejderne og ikke hos ledelsen.

Daniel Schwartz Bojsen afrundede oplægsrækken med metodiske overvejelser hentet fra forskningsteorien. 

På alle tre niveauer stod det klart, at datainformeret ledelse og medarbejdermotivation ikke er hinandens modsætninger. Når medarbejdernes inkluderes i processen, får de medansvar, og de er dermed også en del af succesen, når styring ud fra data medfører forbedringer.

I Sønderborg Kommune har man gjort sig mange overvejelser omkring registrering. Blandt andet vurderes det løbende, om de enkelte processer kræver kontinuerlig registrering, eller om stikprøvetagning er bedre. Den løbende evaluering af registreringsbehov betyder, at der er et match mellem registreringer og de aktuelle udviklingsbehov og -mål.

Data er motiverende for både medarbejdere og ledere, hvis alle ved, hvad data viser.

Joan Slaikjer Hansen, leder af Sønderborg Kommunes 'I sikre hænder'

I Sønderbord har praktikerne selv fået lov til have fingrene helt nede i de data, som de selv er med til at producere. ​Arbejdet med data har givet ensartede og stabile processer. Fokus på stabiliteten har blandt andet betydet, at stabilitet kan opretholdes i ferietider.

Joan og hendes kollegaer har samtidig erkendt, at hvis man slipper prioriteringen, så varer det opnåede ikke ved.

Se et uddrag af Joan Slaikjer Hansens oplæg her:​

Slides fra Joan Slaikjer Hansens oplæg kan downloades her:

Et ledelsesperspektiv på datainformeret ledelse​

Hele projektet 'I sikre hænder' er beskrevet her:

I sikre hænder

​Ina Bøge Eskildsen fra Aarhus Kommune præsenterede os for forvaltningens arbejde med data, hvor data skal kunne aggregeres op og bringes hele vejen op til politiske beslutningstagere. I Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune har medarbejderne trænet deres ledere i at bruge data. Det har givet mange gode læringsoplevelser at vende det på hovedet og lade medarbejderne være med til at gå forrest.

I processen har lederne fået et nyt syn på data, så de ikke kun fungerer som et kontrolredskab. Derimod er lederne blevet udfordret til at tænke nysgerrigt over de årsagssammenhænge, der ligger bag data.

”Der er stadig lidt en bechmark-kultur, der står i vejen for en læringskultur. Der er en meget stor interesse efter at vide, hvad nummer ligger jeg på listen.”

Ina Bøge Eskildsen​, Sundhed og omsorg, Aarhus Kommune

En del af arbejdet med at anvende data handlede om at finde de mål, som data skulle holdes op imod. I Aarhus Kommune var der mange mål, som blev kogt ned til færre mål for specifikt at kunne forholde sig til dem i arbejdet med data. Derudover arbejdede de med at skabe en fælles grundforståelse af data som viden i bred forstand. Som eksempel forklarer Ina, hvordan de har arbejdet med at bringe medarbejdernes tavse viden frem via samtaler. Det var nødvendigt, så kvalitativ viden som denne kunne flettes med de kvantitative registreringer.​

Se et uddrag af Ina Bøge Eskildsens oplæg her:

​Slides fra Ina Bøge Eskildsens oplæg kan downloades her:

Et forvaltningsperspektiv på datainformeret ledelse​

Dagens tredje oplæg betragtede den datainformerede ledelse i et teoretisk perspektiv. Daniel Schwartz Bojsen gjorde os kloge på de metodiske udfordringer, der i arbejdet med data. Tal kan være gode styringsredskaber, men det er let at drage forkerte konklusioner. Blot fordi to tal er forskellige, behøver der ikke være tale om andet end tilfældige variationer.

Når man vælger at arbejde med data, er det vigtigt at turde vende blikket indad, hvis det er den vej, pilen peger.

Der er en lang række biases, hvor man ved, at den måde vores hjerne er skruet sammen på, den bevidst fører til fejlslutninger.

Daniel Schwartz Bojsen, Professionshøjskolen Absalon

Med konkrete eksempler fra Københavns Kommune illustrerede han de teoretiske udfordringer. Det er vigtigt at tage højde for sin egen mulige bias i den måde, man tilrettelægger arbejdet med data.​

​Se et uddrag af Daniel Schwartz Bojsens oplæg her:

Slides fra Daniel Schwartz Bojsens oplæg kan downloades her:

Et forskningsperspektiv på datainformeret ledelse​​

Vi afsluttede dagen med en paneldebat. Aktuelle politiske forhold (coronavirus) betød, at panelet bestod af Mads Biering La Cour fra Sundhedsstyrelsen, Irene Charlotte Hesselberg fra Lederforeningen i DSR og Vinni Jakobsen fra FOA.

Se hele paneldebatten herunder.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk