Seminar om datainformeret ledelse på
​det specialiserede socialområde

Opsamling på seminar afholdt i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening d. 27. januar 2020

Målgruppe

Seminaret var primært målrettet praktikere fra socialområdet. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området.

Der er behov for både mere og mere meningsfuld data

Det var blandt dagens oplægsholdere og paneldeltagere tydeligt, at der er et stort ønske om mere data på det specialiserede socialområde, der kan give værdi for både borgere, ansatte og politikere.

På seminaret om datainformeret ledelse på det specialiserede socialområde kom vi hele vejen rundt. Der blev stillet skarpt på den nuværende situation, hvor den begrænsede mængde data blandt andet blev sat i kontrast til beskæftigelsesområdet, der er kendetegnet ved langt højere tilgængelighed af data. Både oplægsholdere, paneldeltagere og deltagerne i salen udtrykte et ønske om og et behov for mere data, men ikke bare ukritisk indsamling af data. Fællesnævneren var et ønske om velbegrundet indsamling af data, hvor målene med indsamling er tydelige og meningsfulde i både praksis, administration og på politisk niveau.

​Dagens første oplæg tog udgangspunkt i Steffen Bohnis (formand for Selskab for evidens og praksis) egne erfaringer fra socialforvaltningen i Gribskov Kommune. Oplægget bidragede med et teoretisk perspektiv og refleksioner over, hvad datainformeret ledelse kan bidrage med.

Se et uddrag af Steffen Bohnis oplæg her:

​Slides fra Steffen Bohnis oplæg kan downloades her:

Et forskningsperspektiv på datainformeret ledelse

​Dagens andet oplæg tog udgangspunkt i Lise Plougmann Willers (direktør i Esbjerg Kommune) arbejde med en nyligt gennemført dataanalyse på det sociale børneområde. I Esbjerg Kommune var der behov for en gennemgående analyse af udgifter og indsatser. Kommunen valgte at lade nye faktorer omkring befolkningssammensætningen indgå i analysen, så udgifter og befolkningssammensætning bedre blev sat i forhold til hinanden. Det har givet anledning til en ny forståelse af områdets muligheder og begrænsninger.

Se et uddrag af Lise Plougmann Willers oplæg her:

​Slides fra Lise Plougmann Willers oplæg kan downloades her:

Et forvaltningsperspektiv på datainformeret ledelse​

Lise Plougmann Willers oplæg tog udgangspunkt i denne rapport fra Esbjerg Kommune:

Analyse af familieområdet i Esbjerg Kommune

Dagens tredje oplæg betragtede den datainformerede ledelse fra gulvet på institutionen Kamagar. Mie Karleby (forstander på Kamager) fortalte, hvordan hun i arbejdet med forbedringsmodellen har haft medarbejdernes faglige stolthed i fokus. ​Tilpasningen af forbedringsmodellen til de lokale forhold har sikret faglig tilfredsstillelse blandt medarbejderne, der kan se resultater af deres arbejde, samtidig med at dokumentationskulturen er blevet styrket.

Se et uddrag af Mie Karlebys oplæg her:

Slides fra Mie Karlebys oplæg kan downloades her:

Et ledelsessperspektiv på datainformeret ledelse​​

Vi afsluttede dagen med en paneldebat, hvor paneldeltagerne fik mulighed for at udtrykke deres syn på både nutiden og fremtiden for brugen af data på det specialiserede socialområde. I debatten omtaler Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogernes Landsforening, institutionen Tuestens Huses videopræsentation af arbejdet med FIT; den omtalte video kan findes her: "Projektet begyndte som top-down..."

Se uddrag fra paneldebatten herunder.

Hvordan kan vi imødegå de forskellige syn på og forskellige behov for data på forskellige niveauer?

​Der er forskel på, hvornår dataindsamling, -analyse og - anvendelse opleves meningsgivende, afhængigt af hvilken rolle man udfylder. Kan data opfylde behov på alle niveauer? Er der behov for et fælles syn eller er det okay, at data kun anvendes på ét niveau?

Hvordan skal vi forholde os til den begrænsede viden om, hvad der virker?

​Kan professionshøjskolerne medvirke til at øge både produktionen af praksisrelevant viden og vidensomsætningen i praksis?

Hvordan kan registrering og anvendelse af data blive en integreret del af de fagprofessionelles arbejdsopgaver?

​På sundhedsområdet opfattes de daglige rutiner med data ofte som en integreret og nødvendig del af arbejdet. Kan noget lignende ske på det sociale område?

​Opsamling på dagens program

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk