Hvordan udvikler man evidensbaseret praksis,
​når der mangler evidensbaserede metoder? 

Refleksioner vedrørende et sammenhængende borgerforløb​

OBS - TEMADAGEN ER UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID PGA. COVID-19

Høje-Taastrup Kommune og Selskab for evidens og praksis inviterer kommuner og andre interesserede til videndeling og debat om, hvordan vi bliver bedre til at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb i komplekse sager med manglende viden. Temadagen indeholder cases fra det kommunale børne- og familieområde, men eksemplerne kan også give inspiration til udviklingen af den borgerrettede praksis på andre kommunale velfærdsområder.

Program

9.00-9.15 Velkommen

Steffen Bohni, Selskab for evidens og praksis, og Charlotte Markussen, Høje-Taastrup Kommune byder velkommen.


9.15-9.45 Evidensbaseret praksis uden evidensbaserede metoder?

Formand for Selskab for evidens og praksis, Steffen Bohni, reflekterer over, hvilke dilemmaer man støder på, når man skal designe nye indsatser i forhold til komplekse sociale problemer, hvor der er begrænset evidens for, hvad der virker. Steffen giver på baggrund af sin egen tid i den kommunale praksis konkrete bud på, hvordan man håndterer dilemmaerne med evidens i udviklingen af sammenhængende indsatser for udsatte familier.


​9.45-10.45 FamiliePlanen for udsatte familier med komplekse problemer

Signe Maria Rasmussen og Karen Achen fra Høje-Taastrup Kommune vil fortælle om arbejdet med udsatte familier i FamiliePlanen samt præsentere de foreløbige resultater og metoderne bag indsatsen. Det er lykkedes at skabe kontakt til familier som sagsbehandlere og andre kun har haft sporadisk adgang til og et mulighedsrum for kreative løsninger på tværs af forvaltningsgrænser.

FamiliePlanen er en indsats for kommunens allermest udsatte familier med komplekse problemstillinger og tilknytning til flere forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen. Det er også familier, der har haft mange negative oplevelser i samarbejdet med kommunen, og som oftest oplever kommunen som en modstander – frem for en medspiller/samarbejdspartner.

Det er derfor et grundlæggende princip, at indsatsen tager udgangspunkt i familiernes egen motivation, ønsker og håb for eget liv for at støtte dem i at komme tættere på uddannelse/arbejdsmarkedet, øge deres trivsel og i højere grad klare sig uden støtte fra kommunen.

Formålet med FamiliePlanen er at skabe mere sammenhæng og kvalitet i familiernes forløb og kontakt med kommunen og i sidste ende at skabe bedre og billigere familieforløb for udsatte familier i Høje-Taastrup Kommune.

I oplægget kommer Signe Maria Rasmussen og Karen Achen også ind på, hvordan der er arbejdet systematisk med forandringsteori, indikatorer, progressionsmål og evaluering for at få lokal og national viden, erfaringer fra de fagprofessionelle og familiernes egne ønsker og håb til at spille sammen.​

10.45-11.00 Pause

11.00-11.50 Workshop

Med udgangspunkt i de to oplæg faciliteres en debat ved bordene om, hvordan den præsenterede viden og erfaring kan omsættes i deltagernes egen praksis.


11.50-12.00 Tak for i dag


12.00 Netværk

Sandwich to-go eller mulighed for at blive og netværke.

Evidensbaseret praksis som en helhedsorienteret proces

I Selskab for evidens og praksis forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren kombinerer aktuel bedste viden med professionel ekspertise samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Hvad betyder evidensbaseret praksis?

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk