Seminar om datainformeret ledelse på
​det specialiserede socialområde - udsolgt

Målgruppe

Seminaret målrettes primært praktikere fra socialområdet. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området.

Evidensbaseret praksis som en helhedsorienteret proces

I Selskab for evidens og praksis forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren kombinerer aktuel bedste viden med professionel ekspertise samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion

Hvordan kan data skabe værdi for borgerne?

Dette seminar sætter fokus på, hvordan data kan understøtte ledelsesindsatsen på det specialiserede socialområde. Dagens program kommer hele vejen rundt og belyser databrug fra både forsknings-, forvaltnings- og ledelsesperspektivet.

Formålet med dagen er at undersøge nuancer, muligheder og begrænsninger i forhold til datainformeret ledelse på socialområdet for at:

  • ​inspirere til det næste skridt på vej mod en meningsfuld prioritering og brug af data.
  • inspirere til datasamarbejdet mellem forvaltning og den lokale ledelse.

Program

13.00-13.10 Velkommen

Velkomst ved Selskab for evidens og praksis, Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening.

13.10-13.40 Et forskningsperspektiv på brugen af data i ledelsen på socialområdet

Formand for Selskab for evidens og praksis Steffen Bohni ​vil med udgangspunkt i det specialiserede socialområde give et overblik over både hvilke typer af data og hvilke typer af dataanvendelse, der kan bidrage til at informere ledelsesbeslutninger på drift-, taktisk og strategisk niveau i offentlige organisationer. Oplægget vil også komme ind på udfordringen med manglende data på området.

13.40-14.10 Et forvaltningsperspektiv på datainformeret ledelse

Direktør Lise Plougmann Willer vil præsentere overvejelserne og arbejdet med at etablere ledelsesinformation på Socialområdet i Esbjerg. I dette arbejde indgår ny viden fra en dataanalyse af det sociale børneområde, børn og deres forældre, som netop er udarbejdet.

14.10-14.30 Pause

14.30-15.00 Et ledelsesperspektiv på datainformeret ledelse

Mie Karleby, formand socialt lederforum og forstander på Kamager fortæller om at anvende forbedringsmodellen på Bostedet Kamager. På bostedet har de gode erfaringer med at oversætte modellen til at pædagogiske udviklingsprojekter, der giver faglig tilfredsstillelse blandt medarbejderne, fordi de kan se resultater i forhold deres kerneopgaver. Forbedringsmodellen giver mulighed for at skabe fælles mål for borgerens progression, der forfølges mere systematisk og målrettet. Kom og hør hvordan opgaven med at styrke dokumentationskulturen er blevet grebet an i ledelsen, og hvordan den er blevet modtaget blandt medarbejderne.

15.00-15.15 Hvad tager vi med hjem?

Refleksioner over dagen og spørgsmål til panelet.

15.15-16.15 Paneldebat

  • Hvordan bevæger vi det specialiserede område fremad med datainspireret ledelse?
  • Hvordan håndterer vi udfordringer med manglende data og data af lav kvalitet?
  • Hvordan bidrager data til meningsfuldt fokus på kerneopgaven?
  • Hvordan kan data anvendes til styring og udvikling af det specialiserede område?

Deltagere: Helle Linnet, formand i socialchefforeningen, Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund, Mads Bilstrup, Formand i Dansk Socialrådgiverforening, Janet Samuel, kontorchef i KL, Niels Arendt Nielsen, vicedirektør i Socialstyrelsen

16.15-16.30 Tak for i dag v/ formand for e+p, Steffen Bohni​

16.30-17.00 Mulighed for at netværke over et glas vin

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk