Udvikling af velfærdsområderne
​gennem øget faglighed

                                                                                  OBS AFLYST PGA. COVID-19 UDBRUD I ÅRHUS​

 Download program

Bedre velfærd gennem øget faglighed

Bliver fagprofessionelle begrænset i udøvelse af deres fagprofessionelle dømmekraft på grund af overstyring af velfærdsområderne? Eller er det de fagprofessionelle, der kan blive bedre at tage ansvar for at definere og italesætte fagligheden?

Høj faglighed og dømmekraft blandt fagprofessionelle er en nødvendig forudsætning for kvalitet i velfærden – vi debatterer, hvordan ansvaret for den faglige udvikling blandt fagprofessionelle kan øges, og hvordan man undgår ufleksibel overstyring.

Program

15.00-15.10 Velkommen

Velkomst ved Dansk Evalueringsselskab, Dansk ImplementeringsNetværk og Selskab for evidens og praksis.

15.10-16.00 Oplæg om faglighed

Oplæg med udgangspunkt i bogen ”Vi tror ikke – vi undersøger: Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem” v/ bogens forfattere, Gitte Riis Hansen og Nicolaj Ejler

Oplægget sætter fokus på udvikling af faglighed som et organisatorisk og ledelsesmæssigt anliggende. Forfatterne argumenterer i bogen for at styrke fagligheden ved at styrke de fagprofessionelles fælles systematiske refleksioner af deres egne kontinuerlige, systematiske observationer af praksis og dokumentation af disse og borgernes progression. Forfatterne taler for at faglighed ikke kan være privatiseret og individfunderet, men at der må udvikles en kollektiv faglighed, hvor der skabes en ”Vi tror ikke – vi undersøger”- kultur, som understøtter en målbevidst og begrundet praksis.

"Hvordan skaber vi en stærkere professionsfaglighed?” v/ leder af videncenter, Morten Kristensen

I dette oplæg giver Morten Kristensen sine bud på, hvordan fagprofessioners faglighed styrkes via insisteren på at arbejde systematisk, datainformeret, refleksivt med faglighed og tværfaglighed til at styrke fagprofessionelles dømmekraft og kollektive professionsfaglighed. Morten tager afsæt i egne erfaringer som hhv. leder af en daginstitution og leder af Videnscenter for børn og unge.

16.00-16.35 Perspektivering af oplæg v/Selskab for evidens og praksis, Dansk ImplementeringsNetværk og Dansk Evalueringsselskab

Forfatternes oplæg perspektiveres i et evidens-, et implementerings- og et evalueringsperspektiv af henholdsvis Selskab for evidens og praksis, Dansk ImplementeringsNetværk og Dansk Evalueringsselskab.

16.35-17.10 Fælles debat

Vi runder dagen af med en debat om, hvordan faglighed og styring bindes konstruktivt sammen.


17.10-17.20 Tak for i dag

Download program

Evidensbaseret praksis som en helhedsorienteret proces

I Selskab for evidens og praksis forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren kombinerer aktuelt bedste viden med professionel ekspertise samt med borgerens forudsætninger og præferencer i gennemførelsen af en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Hvad betyder evidensbaseret praksis?

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk