Litteratur om evidensbaseret praksis

​Evidensbaseret praksis har med sin relativt korte historie haft et turbulent liv. Mange har ment og tænkt noget om evidens, evidensbasering og evidensbaseret praksis. I nogle tilfælde er tankerne blevet til udgivelser.

Vi ønsker at nuancere debatten og hjælpe med at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi har samlet en række udgivelser, som både kaster lys over den historiske udvikling, peger på årsager til stridigheder og giver en status på evidensbasering i dag.

Fælles for teksterne er, at de opfordrer til at gentænke evidensbegrebet eller evidensbaseret praksis. Læseren opfordres til aktiv stillingtagen. Hvad dækker evidens over? Hvordan kan evidens anvendes i specifikke kontekster? Hvad skal der til for at bygge bro mellem tilhængere og modstandere af evidens eller evidensbaseret praksis?​

Teksterne henter deres eksempler og cases fra forskellige hjørner af velfærdsområderne, men alle teksterne kan læses ind i en større samfundsmæssig udvikling.

​Evidens i en social kontekst

Denne antologi henvender sig til ​studerende, praktikere, ledere og politiske beslutningstagere; kort sagt alle, der kommer i berøring med evidensbasering.

Antologien kommer hele vejen rundt og belyser både forskning, politik og praksis.

Læs mere her

Introduktion til evidensdebatten​

​Denne udgivelse er skrevet til praktikere inden for velfærdsprofessionerne. Ønsket er at imødekomme et behov for en introduktion til evidensdebatten.

Udgivelsen kan læses af alle, der har søger en introduktion til evidensdebatten.

Læs mere her

Evidensbaseret, evidensinformeret og alle de andre​

Denne leder fra tidsskriftet Journal of Social Work Education reflekterer over det forhold, at debatten om evidensbasering ofte bliver en strid om ord.

Der er de seneste årtier kommet mange bud på nye betegnelser for tilgange til arbejdet med viden og evidens i praksis, ligesom der er kommet mange forslag til modeller for arbejdsprocessen. Forfatteren argumenterer for, hvorfor de mange terminologier er problematiske og bidrager til at mudre billedet, så begrebet evidensbaseret praksis bliver sværere at tilgå, og der opstår flere misforståelser.​

Download artiklen: Danielle E. Parrish (2018) Journal of Social Work Education, 54:3, 407-411

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk