Find den rette rådgivning

Brug denne side til at identificere medlemmer af selskabet, som yder rådgivning om evidensbaseret praksis og samarbejde mellem forskning og praksis, herunder evaluering, organisationsudvikling, styring og ledelse, implementering o.a.

I oversigten indgår både offentlige og private aktører. Selskab for evidens og praksis tilbyder oversigten som en service til alle interesserede, men anbefaler ikke nogen rådgivere eller virksomheder frem for andre. Det er brugernes eget ansvar at vurdere relevansen og kvaliteten i den aktuelle sammenhæng.​

Offentlige institutioner​

NATIONALT FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Om organisationen


​​

Rådgivning relevant for samarbejde mellem forskning og praksis

Alle regionale arbejdspladser som fx hospitaler, psykiatriske afdelinger, social- og døgninstitutioner og administration og service kan søge om at få ekstern bistand og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Det omfatter både lokale og strategiske forløb. NFA’s ydelse tager afsæt i forskningsbaseret viden og struktureret dialog. På alle NFA’s virksomhedsforløb er der tilknyttet både en forsker og en formidler.

Rådgivningen er gratis.

Kontakt

​Konsulent Stig Sørensen

VISO

Om organisationen

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i Socialstyrelsen.


​​Rådgivning relevant for samarbejde mellem forskning og praksis

Kommuner og institutioner kan få specialrådgivning, som dækker komplicerede og specialiserede enkeltsager inden for:
​- Det sociale område
​- Folkeskolens specialundervisning
​- Specialundervisning for voksne

Rådgivningen er gratis.

Kontakt

​Telefon 72424000

KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Om organisationen

En af de syv danske professionsuddannelser - leverer uddannelser og viden.

​​​Rådgivning relevant for samarbejde mellem forskning og praksis

Københavns Professionshøjskole tilbyder skræddersyet, fleksibel kompetenceudvikling til skoler, institutioner eller kommuner. Med afsæt i den nyeste viden fra forskning og konkrete erfaringer fra praksis kan vi hjælpe jer med at komme i mål med strategier og handleplaner. Vi tænker tværprofessionelt, og vores udgangspunkt er altid jeres kerneopgave og behov.

Rådgivningen er gratis.

Kontakt

PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Om organisationen

En af de syv danske professionsuddannelser - leverer uddannelser og viden.

​​​Rådgivning relevant for samarbejde mellem forskning og praksis

Hos Absalon tilbyder vi rådgivning og konsulentbistand inden for områderne: Ledelse og organisation, pædagogik, skole og læring, sundhed og ernæring, socialt arbejde og beskæftigelse samt på hele ledelsesområdet.
Rådgivningen er gratis.

Kontakt

Konsulentydelser fra private virksomheder​

Realize

Om virksomheden​

Realize består af et hold af erfarne, dygtige og nysgerrige konsulenter, som hver dag arbejder på at udvikle velfærdsområderne – sammen med og til gavn for den politiske ledelse, topledelse, faglige ledere, fagprofessionelle og ikke mindst borgerne. Det ligger dybt i vores DNA, at vi gerne vil skabe det rum, hvor brugernes behov, frontpersonalets faglige kompetencer, forskernes viden og myndighedernes mål mødes og sammen skaber vejen for velfærdområdernes fortsatte udvikling.

Rådgivning relevant i forhold til evidensbaseret praksis

Realize tilbyder understøttelse af udviklingen af en lærende organisation / professionelle læringsfællesskaber. Vi holder oplæg om, opkvalificerer i og understøtter indførelsen af en organisatorisk kultur, hvor datainformerede refleksioner hos ledere og fagprofessionelle, løbende anvendes til forbedringer og kvalitetsudvikling i praksis.

Realize tilbyder ligeledes at lede og facilitere metodeudviklingsprojekter på velfærdsområderne. Vi løser alle udviklingsopgaver i processer, hvor borgere, forskere, praktikere og myndigheder mødes i forskellige udviklingsrum og sammen udvikler, afprøver og spreder innovative, kontekst-responsive og virkningsfulde metoder. Realize tilbyder blandt andet:

  • Videnskortlægning
  • Ledelse og facilitering af samudvikling af metoder, værktøjer og tilgange
  • Ledelse og facilitering af afprøvning og evaluering af virkningsfulde metoder

Udvikling af endeligt inspirationsmaterialet til praksis

Kontaktoplysninger

Direktør Nicolaj Ejler, e-mail: ne@rlz.dk

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk