Selskab for evidens og praksis er blevet opløst og bestyrelsen er trådt af.

Der afholdes derfor ikke yderligere arrangementer og hjemmesiden opdateres ikke.

Faglige forløb

Den årlige medlemspris inkluderer gratis deltagelse i vores faglige forløb og temadage.

I et fagligt forløb indgår I i en interesse- og arbejdsgruppe med andre organisationer og eksperter. Det handler om sammen at finde nye veje til at løse de faglige udfordringer, I står med i dagligdagen, ved at bringe den rigtige viden i spil på klogere måder.

Vi holder faglige forløb om fx tidlig indsats på børne-området, mistrivsel i døgntilbud, relationsarbejde i beskæftigelsesindsatsen. I er selv med til at formulere den udfordring, I ønsker hjælp til. Selskab for evidens og praksis hjælper med at finde de rette eksperter og sammen afklarer vi, om I har den rette viden i spil på den bedste måde.  

Læs mere om faglige forløb længere nede på siden.

Temadage

​Den årlige medlemspris inkluderer gratis deltagelse i vores faglige forløb og temadage.

Til en temadag samler I en gruppe ledere eller nøglemedarbejdere til en halv dag med faglige input og refleksion over egen brug af forskningsbaseret viden og data i løsningen af jeres kerneopgave.

På temadagen inddrages cases, som kan relateres til jeres hverdag. I får rum til sammen at reflektere over jeres nuværende videnspraksis, og I får input til, hvordan organisationen kan styrke sin strategiske brug af viden i relation til de borgerrettede opgaver.

Vi holder jævnligt temadage. Tilmeld jer her eller henvend jer, hvis vi skal holde en temadag i nærheden af jer.  

Seminarer og konferencer

De faglige arrangementer er enten gratis eller har reduceret pris for medlemmer. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange faglige arrangementer, man kan deltage i til medlemspris, eller hvor mange ansatte, der kan deltage til de enkelte arrangementer. 

Som medlemmer inviteres I jævnligt til seminarer, gå-hjem-møder og konferencer, hvor vi kommer omkring nogle af de store udfordringer og dilemmaer, som ofte diskuteres inden for de sociale velfærdsområder. Se vores kommende arrangementer her.


Arrangementerne samler aktører fra forskning, offentlig praksis og interesseorganisationer, så deltagerne får mulighed for både inspirerende oplæg og debatter, samt netværke med relevante samarbejdspartnere.

Bliv en del af et netværk

Som medlemsorganisation bliver både I og jeres ansatte en del af et større netværk, som alle har en interesse i at bringe evidens og praksis tættere sammen. I får mulighed for at møde andre, der ser de samme udfordringer, som I oplever, men fra andre perspektiver.

​​Hvorfor skal vi være med?

​Selvom man kender den nyeste viden og ved, hvem der er ekspert på området, eller har hørt, hvad nabokommunen laver, kan det stadig være vanskeligt at omsætte det til nye løsninger i det daglige. Vores forløb bygger på medlemmernes behov, og vi hjælper med at finde de rigtige samarbejdspartnere, der kan give inspiration til at håndtere aktuelle problemer, som er vanskelige at løse selv.

Hvad koster det?

Ovenstående er inkluderet i den årlige medlemspris

Priser for organisationer:

 • 9.500 kr. for organisationer med over 50 medarbejdere
 • 4.750 kr. for mindre organisationer

Private medlemskaber:

 • 500 kr. årligt
 • 250 kr. for studerende

Hvad får vi for pengene?

 • Rabat på deltagelse i arrangementer
 • Adgang til et netværk med fælles interesse for sammenhængen mellem evidens og praksis
 • Ny inspiration til at tackle faglige udfordringer ved at deltage i:
  • faglige forløb om en eller flere af de vedvarende udfordringer på jeres felt
   ​eller
  • temadage om vidensomsætning

Faglige forløb i 2020

 • Forløb om skolefravær med få ledige pladser

I 2020 lægger vi ud med et fagligt forløb om skolefravær i Jylland. Det kan gentages på Sjælland, hvis der er interesse for det. Kontakt os, hvis I vil høre nærmere.

 • Forløb om forskellige sociale problemstillinger

Der vil løbende komme tilbud om forløb med forskellige temaer inden for velfærdsprofessionerne. Nogle forløb vil være igangsat af medlemmerne, hvor andre medlemmer har mulighed for at tilslutte sig. Andre forløb vil blive foreslået af Selskab for evidens og praksis på baggrund af ny viden enten fra forskning eller fra praksis.

 • Forløb hvor I sætter dagsordenen

I kan selv være med til at skabe det næste forløb med et tema, som I vil fokusere på, og hvor I har brug for at få inspiration fra forskningen eller fra andre praksisaktører. Selskabets sekretariat faciliterer gruppens arbejde, hvor op til fem medlemsorganisationer kan deltage.

Praktisk information

​​​​

​Et forløb vil typisk vare 4-6 måneder med mindst tre halve workshopdage og afsluttes med en plan for, hvordan I kan fortsætte ved eget initiativ efterfølgende. Mellem møderne forventes det, at deltagerne arbejder aktivt med at integrere viden og løsninger fra forløbet.

Selskab for evidens og praksis står for:

 • ​​Den indledende kontakt mellem flere organisationer med samme problemstilling
 • ​Inddragelse af relevante personer fra forskningsverdenen

 • ​Invitation til møderne
 • ​Facilitering af deltagernes målsætning og handleplaner
 • ​Bidrag til viden om evidensbaseret praksis og evt. andre relevante emner
 • ​Hjælp til at bringe andre aktører ind efter behov
 • ​Inspiration til hvordan deltagerne arbejder i egen organisation mellem møderne og støtter deltagerne i at formidle deres læring og organisatoriske resultater, så andre også kan få glæde af deres indsats.

Det er jer, der løser problemerne. Vi sørger for at bringe viden og gode rammer for refleksion ind i forløbet.​

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk