Medlemstilbud

Hvad får I ud af at være medlemmer?

 • Rabat på deltagelse i de fleste arrangementer
 • Nyheder om evidens og praksis på det pædagogiske og sociale relationsbaserede arbejde med børn, unge og voksne
 • Adgang til et netværk med fælles interesse for sammenhængen mellem evidens og praksis
 • Ny inspiration til at tackle faglige udfordringer:
  • Et fagligt forløb, hvor I sammen med andre lignende organisationer, forskere og eksperter finder løsninger på nogle af de vedvarende faglige udfordringer på jeres felt, som I gerne vil fokusere mere på
   ​eller
  • En temadag om vidensomsætning

Hvad koster det?

Ovenstående er inkluderet i den årlige medlemspris på 9.500 kr. for organisationer med over 50 medarbejdere eller 4.750 kr. for mindre organisationer. Private medlemskaber koster 500 kr. årligt og 250 kr. for studerende. 

OBS Særligt tilbud 2019

Hvis I melder jer ind i 2019, kan I få både en gratis temadag og et gratis fagligt forløb i 2020.

Ring eller skriv til os, hvis I vil høre mere om næste skridt:

Tlf. 61331603 E-mail: info@evidensogpraksis.dk

Gratis temadag: Udnyt jeres potentiale til at bruge forskningsbaseret viden, så det kommer borgerne til gode

I samler en gruppe ledere eller nøglemedarbejdere til en halv dag med faglige input og refleksion over egen brug af viden og data i løsningen af jeres kerneopgave. Deltagerne får rum til sammen at reflektere over deres nuværende videnspraksis, og de vil få input til, hvordan organisationen kan styrke sin strategiske brug af viden i relation til de borgerrettede opgaver.

Vi ser bl.a. på, hvordan vidensmægler-funktioner kan bidrage til, at viden bringes mere systematisk i spil i organisationen. Der vil blive anvendt cases, som deltagerne kan relatere til deres egen hverdag. Erfaringsudveksling mellem deltagerne vil også være en del af temadagen, som afholdes for flere kommuner.

Gratis faglige forløb:

Vi tilbyder faglige udviklingsforløb til offentlige medlemsorganisationer: Hvordan omsætter vi den bedste viden på området til udsatte borgeres bedste?

I indgår i en interesse- og arbejdsgruppe med andre interesserede organisationer og eksperter. Selskab for evidens og praksis hjælper med at finde de rette aktører og står for det praktiske. Det handler om sammen at finde nye veje til at løse de faglige udfordringer, I står med i dagligdagen, ved at bringe den rigtige viden i spil på klogere måder. 

Det er jer, der løser problemerne. Vi sørger for at bringe viden og gode rammer for refleksion ind i forløbet. Et forløb vil typisk vare 4-6 måneder med tre halve workshopdage.

 • Forløb om skolefravær med få ledige pladser

Vi lægger ud med at etablere et forløb for skolefravær i begyndelsen af 2020. Tag kontakt til os, vil I vil høre nærmere.

 • Forløb om sociale problemstillinger

Der vil løbende komme tilbud om forløb med forskellige temaer inden for velfærdsprofessionerne. Nogle forløb vil være igangsat af medlemmerne, hvor andre medlemmer har mulighed for at tilslutte sig. Andre forløb vil blive foreslået af Selskab for evidens og praksis på baggrund af ny viden enten fra forskning eller fra praksis.

 • Forløb hvor I sætter dagsordenen

I kan selv være med til at skabe det næste forløb med et tema, som I vil fokusere på, og hvor I har brug for at få inspiration fra forskningen eller fra andre praksisaktører. Selskabets sekretariat faciliterer gruppens arbejde, hvor op til fem medlemsorganisationer kan deltage.

​​

Se programmet for et fagligt forløb, som justeres sammen med deltagerne.

Hvorfor skal vi være med i selskabets forløb?

Hvorfor skal vi deltage, når der allerede findes masser af publikationer og aktører, som fokuserer på udfordringerne i udviklingen af velfærdsydelser?

Vi er et fagligt, non-profit, medlemsbaseret selskab, som er sat i verden for at støtte vores medlemmers udvikling af en evidensbaseret praksis. Vores forløb bygger på medlemmernes behov for at få støtte til at afsætte tiden og finde de rigtige samarbejdspartnere i løsningen af et aktuelt problem, som er vanskeligt at løse selv.

Selvom man kender den nyeste viden og ved, hvem der er ekspert på området i Danmark, eller har hørt, hvad nabokommunen laver, kan det stadig være vanskeligt at omsætte det til nye løsninger i det daglige. Vi skaber et forløb, hvor I får mulighed for at finde ny inspiration og eksperimentere sammen med andre i en afgrænset periode for at finde nye veje, I kan gå videre ad.

Hvordan kommer vi med?

Tag kontakt til os på tlf 61331603 eller info@evidensogpraksis.dk, hvis I vil melde jer ind eller høre nærmere. 

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@evidensogpraksis.dk