Evidensbaseret praksis

Her er samlet nogle tekster, der fra forskellige sider belyser brugen og udviklingen af evidensbaseret praksis på det sociale område i Danmark. 

Hvad er evidensbaseret praksis?

Evidensbaseret praksis er en proces, hvor man hele tiden stiller kritiske spørgsmål til både hvad man gør og hvorvidt ens resultater stemmer overens med målsætningen. Med den kritiske tænkning og evaluering af information finder man den mest effektive og virksomme behandling af den enkelte borger, man forsøger at hjælpe.

Læs videre

Evidensdagsordenens metamorfoser i dansk socialpolitik

Idéen om evidensbaseret praksis har gennem to årtier sat sit præg på udviklingen af det sociale område. Med udgangspunkt i translationsteori bidrager artiklen med en analyse af, hvordan politiske eliteaktørers fortolkninger af evidensbaseret praksis har

ændret sig over tid. På denne baggrund udledes to forskellige fortolkninger af og visioner for evidensbaseret praksis, der gør sig gældende blandt aktørerne i dag, kaldet hhv. ’refleksive organisationer’ og ’data-drevet styring’.

Artikel i tidsskriftet ”Politik” nr. 2/2017, 20 sider.

Læs videre

Evidenskampen om viden der virker

Evidens er blevet en grundproblematik på velfærdsområdet, som de færreste velfærdsprofessionelle kan komme uden om. Evidens er kort sagt noget, de velfærdsprofessionelle er henvist til at ’navigere’ i, og formålet med dette skrift er grundlæggende at levere en kritisk orienterende diskussion af evidensproblematikken, der kan bidrage til at styrke de velfærdsprofessionelles evne til – kritisk og konstruktivt – at navigere i forhold til den evidensdagsorden, der er blevet et professionelt vilkår.

Udgivet af Pædagogisk Udviklings Fond, PUF’s skriftserie, nr. 2, 2015, 56 sider.

Læs videre

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk