Selskab for evidens og praksis er blevet opløst og bestyrelsen er trådt af.

Der afholdes derfor ikke yderligere arrangementer og hjemmesiden opdateres ikke.

Eksempler på arbejdet med evidensbaseret praksis​

Evidensbaseret praksis er ikke et færdigt produkt, og der er ikke kun én måde at gøre det på. Rundt om i landet findes der mange eksempler på indsatser og undersøgelser, hvor evidens og praksis forenes. I Selskab for evidens og praksis tager vi udgangspunkt i en forståelse af evidensbaseret praksis, hvor frugtbar praksis, der bedst tjener borgerne, findes, når Professionel dømmekraft og etik og Aktuelt bedste viden fra forskning mødes med Borgerens forudsætninger og præferencer.

Inden for velfærdsprofessionerne ​må viden ofte stykkes sammen af mange dele. Forskningsresultater kommer ofte fra udlandet, hvor de er skabt i en specifik kontekst, der ikke uden videre lader sig overføre til danske forhold. I evidensbaseret praksis er det nødvendigt at tage højde for mange forhold både i arbejdet med etablerede metoder og i afprøvning af nye eller udenlandske metoder.

Det kan være vanskeligt at få hul på arbejdet med evidensbaseret praksis. Nedenstående er eksempler på arbejdet med vidensomsætning i dansk praksiskontekst. Der er tale om vidt forskellige indsatser og tilgange. De præsenterede cases kan forhåbentligt tjene som inspiration, og som de illustrerer er det ikke nødvendigt at favne alle nuancer i teorien bag evidensbaseret praksis for at arbejde systematisk med vidensomsætning til gavn for borgerne.

Samskabelse mellem praktikere og forskere

Den svenske metode Läsklar er blevet oversat til dansk kontekst i Hvidovre Kommune. Oversættelsen og den efterfølgende afprøvning er sket i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere.

Læs en præsentation af arbejdet med afprøvning af metoden Læseklar her

Omsætning af feedback fra praksis

I Københavns Kommune har man arbejdet med at inddrage borgerfeedback. Feedback Informed Treatment (FIT) er en metode til at arbejde med borgerfeedback. Arbejdet med at inddrage borgerens præferencer opleves meningsfuldt i praksis, men er vanskeligt at evaluere videnskabeligt.

Læs en præsentation af arbejdet med FIT her

Fra generel forskningsviden til konkret praksis

En udfordring ved at arbejde evidensbaseret er ofte, at forskningsviden er meget generel og svær at omsætte i konkret praksis. I Model for adfærdsændring har Metodecenteret oversat forskningsviden til en praksisrettet model, der nu afprøves på bosteder og i bostøtte.

Læs en præsentation af arbejdet med Model for adfærdsændring her

Mellem manualisering og fleksibilitet

​Når der tages udgangspunkt i en etableret metode, kan det medføre manualiserede arbejdsgange. Minding the baby er en amerikansk metode, hvor det er rammerne, der er manualiserede, mens arbejdsgangen er fleksibel.

Læs en præsentation af arbejdet med at oversætte metoden Minding the baby til dansk kontekst

Implementering og anvendelse af etablerede metoder

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) er et eksempel på en etableret metode, der med gode resultater er afprøvet i et klinisk randomiseret forsøg i dansk kontekst​.

Læs en præsentation af beskæftigelsesindsatsen IPS her

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk