Fra generel forskningsviden til konkret praksis

"Model for adfærdsændring"​

Voksne borgere med udviklingshæmning, som har et misbrug af rusmidler, er en kompleks problemstilling. Det er vanskeligt at få denne målgruppe til at ændre adfærd i forhold til rusmidler. Selvom der findes mange forskellige forskningsresultater, der giver brugbar viden, så består den af forskelligartede videnstyper, der ikke taler særlig godt sammen. Model for adfærdsændring er et bud på en løsning, der samler viden om adfærdsændring i én model med kerneelementer, der bygger på evidens. Samtidig rummer redskabet stor fleksibilitet til at tilpasse indsatsen til borgerens situation.

Hvad?

Model for adfærdsændring er tilpasset fra en engelsk model, som bygger på forskningslitteratur og teori fra psykologi, antropologi og organisationslitteraturen. Det er ikke en manual for praksisudførelse, men en model for de overvejelser, den fagprofessionelle skal gøre sig i arbejdet med at hjælpe borgeren til at ændre sundhedsadfærd.

Hvem?

Modellen er udviklet ved Center for Adfærdspsykologi ved University College London. I Danmark står Metodecenteret for implementering og oversættelse til dansk praksiskontekst. Modellen afprøves frem til 2020 i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland på bosteder og i bostøtte.

Hvordan?

Med udgangspunkt i Quality Implementation Framework er den samlede forskningsviden på området analyseret og kogt ned til et redskab til praktisk anvendelse. Indsatsen over for borgeren baseres på, at adfærdsændring kræver både kapacitet, mulighed og motivation.

Modellen afprøves i et projekt, der indeholder to elementer. I den borgerrettede indsats afprøves Model for adfærdsændring i arbejdet med voksne med udviklingshæmning og et stofmisbrug. Den anden del af projektet er selve implementeringen, der tager udgangspunkt i Quality Implementation Framework. På administrativt niveau indgår implementeringen i Metodecenterets implementeringsforskning. Her er fokus ikke på ’hvad’, men derimod på ’hvordan’. Hvordan kan viden omsættes i praksis, så man opnår den ønskede effekt. Quality Implementation Framework er en evidensbaseret metodisk ramme for implementering.

Arbejdet med voksne udviklingshæmmede med et misbrugsproblem er en kompleks social problemstilling, og store dele af den eksisterende forskningsviden er på et generelt niveau. Generel forskningsviden omsættes via Quality Implementation Framework til konkret praksis. Det udmøntes i konkrete retningslinjer for, hvad de fagprofessionelle skal gøre. De fagprofessionelle tager udgangspunkt i et redskab til at sikre sig, at de primære forudsætninger for en adfærdsændring er til stede. Forskningen fortæller, at når de tre delelementer (kapacitet, mulighed og motivation) er til stede, så kan adfærdsændringen finde sted. Det er de fagprofessionelles opgave at tage udgangspunkt i den enkelte borger og analysere sig frem til, hvordan de tre dele skabes, og hvornår alle delelementer kan siges at være til stede.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@evidensogpraksis.dk