Implementering og anvendelse af etablerede metoder

Individuelt planlagt job med støtte (IPS)​

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) er en indsats til at hjælpe borgere med psykoselidelser tilbage i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Målet er at bringe borgerne i ordinær beskæftigelse sideløbende med behandling frem for at afvente en afsluttet behandling. IPS-metoden er hentet fra USA og afprøves i dansk kontekst i et randomiseret klinisk forsøg.

Hvad?

IPS er en beskæftigelsesindsats målrettet personer med svære sindslidelser, som har et ønske om arbejde eller uddannelse.

IPS er en amerikansk metode, som er blevet afprøvet i mere end 20 randomiserede forsøg i USA, Europa, Australien og Asien. Alle studierne viser konsekvent, at IPS er mere effektiv end andre traditionelle metoder.

Hvem?

Metoden testes i Danmark i et samarbejde mellem de fire kommuner København, Frederiksberg, Odense og Silkeborg og psykiatrien i region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland. IPS-konsulenterne er ansat i jobcentrene, men udstationeret i psykiatrien.

Hvordan?

IPS-modellen er tilpasset den danske beskæftigelsesindsats. Hver IPS-kandidat er tilknyttet en IPS-konsulent, som har kendskab til den danske lovgivning, arbejdsmarkedet og som samarbejder med kandidatens psykiatriske behandlere. 

Et kendetegn ved IPS er, at der ingen eksklusion er. Alle der udtrykker ønske om beskæftigelse kan deltage. Deltagerne får løbende og tidsubegrænset individualiseret støtte til jobsøgning, arbejdsgiverkontakt og vejledning om sociale ydelser. Der er fokus på samtaler om åbenhed om sygdommen.

IPS er en etableret beskæftigelsesindsats, hvor det inden afprøvning i dansk kontekst var nødvendigt at tilpasse indsatsen til danske arbejdsmarkedsforhold. I Danmark går indsatsen på tværs af sektorer, og det har været nødvendigt at ansætte IPS-konsulenterne i jobcentre, hvorfra de udstationeres til den ambulante psykiatri. Det var været nødvendigt med dobbelt journalføring, da de kommunale medarbejdere ikke kan have adgang til patientjournaler. Strukturen i beskæftigelsessystemet er landespecifik, og i Danmark er job med løntilskud i privat virksomhed og fleksjob blevet defineret som ordinært arbejde. IPS-konsulenternes støtte i kontakten til potentielle arbejdsgivere er desuden tilpasset det danske arbejdsmarked.

Efter tilpasning til danske forhold har der undervejs i forsøgsperioden været meget stringente fidelitetsmålinger. Afprøvningen har været præget af høj grad af fidelitet, og fidelitetsmålingerne anses for at være en væsentlig del af vejen til succes.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk