Omsætning af feedback fra praksis

"​Feedback Informed Treatment (FIT)"

Feedback Informed Treatment (FIT) er et modstykke til den medicinske model, hvor udredning følges af diagnose, valg af behandling og efterfølgende metodefasthed. FIT har en indbygget villighed til at tilpasse eller skifte metode løbende. Når FIT anvendes i en organisation, skal det give fokus på fleksibilitet og på at bevare nysgerrighed og åbenhed i forhold til forståelse af, hvad problemet er.

Hvad?

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der kan hjælpe til at inddrage borgeren og lade borgeren få mere styring med eget forløb. FIT er med til at kvalificere samarbejdet mellem borgeren og den fagprofessionelle og anvendes til systematisk at indhente borgerfeedback.

Hvem?

Københavns Kommunes Socialforvaltning har siden 2015 arbejdet med implementering af FIT. Siden 2017 har forskningsinstitutionen VIVE været involveret i et forskningsprojekt, der skal måle effekten af FIT i bostøtteindsatsen.

Hvordan?

Borgeren besvarer ved hvert møde et spørgeskema, der belyser borgerens oplevelse af indsatsen. FIT gør dermed borgerens forudsætninger og præferencer eksplicit tilgængelig for organisationen, så den kan anvendes i styringen i hele organisationen og i teamsamarbejdet.

FIT er et redskab, der skal understøtte dialogen med borgeren og sikre løbende evaluering af indsatser. De fagprofessionelle vil altid vurdere borgerens situation og ofte også stille spørgsmål om situationen direkte til borgeren. Spørgsmålene vil dog tage udgangspunkt i den fagprofessionelles opfattelse af borgerens situation, og forskning viser, at denne vurdering ikke altid stemmer overens med borgerens egen oplevelse. Denne forskydning kan betyde, at hverken den fagprofessionelle eller dennes organisation kan spotte, om en indsats hjælper eller ej. Når der indhentes feedback direkte fra borgeren, hjælper det til at blive på sporet, når en indsats fungerer. Fungerer en indsats derimod ikke, kan indsatsen korrigeres, fordi feedbacken bidrager med viden.

FIT er ikke bare et simpelt spørgeskema, der belyser borgerens selvoplevede udbytte. Det er et ledelsesredskab, hvor FIT-evalueringerne skal anvendes aktivt til organisatoriske ændringer. FIT-evalueringen kan vise, at der er behov for justering af planen (bostøttemedarbejderens ansvar), skift af behandler (lederens ansvar) eller henvisning til et andet tilbud (kommunalt ansvar).

I Københavns Kommunes socialforvaltning har man de sidste fire år arbejdet med implementering af FIT flere forskellige steder i organisationen. De ansatte oplever, at redskabet har god effekt i forhold til ønsket om at hjælpe borgerne bedst muligt. De sidste to år har der været et samarbejde med forskningsinstitutionen VIVE, hvor man har arbejdet på at opgøre effekten af FIT. Undersøgelsen er dog udfordret af, at mens de ansatte oplever god effekt, så giver metodiske udfordringer problemer med at kvantificere effekten.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk