Samskabelse mellem praktikere og forskere

"Læseklar"​

I Sverige er der udviklet og fundet god effekt af en multisensorisk læseindsats. Metoden kombinerer tre hovedkomponenter understøttet af tidligere forskning. Indsatsen skal gennemføres i 0. og 1. klasse, da ønsket er at give elever med risiko for læsevanskeligheder et tidligt løft, inden vanskelighederne bliver en del af barnets selvbillede.

Oversættelsen og implementeringen i en dansk kontekst foregår i tæt samskabelse/samarbejde mellem forskere og lærere. Det giver mulighed for at undersøge, hvilken tilpasning der skal til for at implementere indsatsen, og hvad de virksomme elementer i indsatsen er.

Hvad?

Udgangspunktet er en læseindsats udviklet i Sverige, hvor der er fundet god effekt. Indsatsen skal i Danmark tilpasses både lokale praksisforhold og det danske sprog. Afprøvningen i dansk kontekst sker i et undersøgelsesdesign, hvor praktikere og forskere sammen tilpasser den svenske indsats til danske forhold.

Hvem?

Metoden Läsklar er udviklet i Sverige af specialpædagogen Anna Aldenius Isaksson. Den danske version, Læsekla, er udviklet af lærere og læsekonsulenter i Hvidovre kommune, den svenske udvikler (Anna Aldenius Isaksson) og den danske forskningsinstitution VIVE.

Hvordan?

Lærerne oplæres af projektets læsekonsulenter i at anvende en række materialer, der opfordrer til multisensorisk bogstav- og læseindlæring. 

I et samarbejde mellem Hvidovre kommune og forskere fra VIVE arbejdes der på at udvikle en dansk version af den svenske metode Läsklar. Læseindsatsen kan bruges af elever i 0. og 1. klasse, som er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder. Materialet er blevet oversat og tilpasset det danske sprog, da de sproglige faldgruber og problemområder ikke er de samme på dansk og svensk. Selve metoden og retningslinjerne for gennemførelse af de enkelte sessioner er ikke ændret i forhold til den oprindelige svenske metode.

Tilpasningen til danske forhold og hele implementeringsfasen sker i et samarbejde mellem praktikere og forskere, hvilket giver mulighed for at tilføre projektet endnu et lag med en kvalitativ undersøgelse af selve implementeringsprocessen. En god kvalitativ undersøgelse gør den kvantitative effektmåling mere interessant, fordi den kan medvirke til et bedre bud på, hvorfor man får et givent resultat.

Samskabelsen mellem praktikere og forskere giver plads til den nødvendige dialog, så man opnår optimal tilpasning til praksis. Selvom metoden ikke ændres, sker implementeringen under tilpasning til aktuelle praksisforhold. Dialogen giver mulighed for at drøfte, hvad de virksomme elementer i indsatsen er, herunder hvilke faglige krav og krav til struktur, metoden forudsætter.​

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk