Litteratur om evidensbaseret praksis

Her er samlet nogle tekster, der fra forskellige sider belyser brugen og udviklingen af evidensbaseret praksis på det sociale område i Danmark. Litteratursamlingen belyser vinkler på anvendelse af en evidensbaseret tilgang i forskellige praksissammenhænge. Litteratursamlingen er ment som en inspiration til både praktikere og beslutningstagere, der ønsker at udvikle den evidensbaserede tilgang, hvad enten det er et helt nyt fokusområde, eller I allerede er godt i gang. Litteraturen er inddelt efter de store områder inden for velfærdsprofessionerne, men da der er tale om en generel tilgang til praksis og ikke specifikke metoder eller løsningsforslag, kan der sagtens være inspiration at hente fra andre områder, end det område I dagligt beskæftiger jer med.

Evidensbaseret praksis

​Kært barn har mange navne. Evidensbaseret praksis er blevet beskrevet i en lang række bøger, artikler og andre udgivelser, både under betegnelsen evidensbaseret praksis, men også under flere andre navne og beskrivelser. Der er enighed om, at det handler om at basere socialt arbejde på viden, men der er mange bud på, hvordan viden bedst omsættes til handling. Vi har samlet nogle af de dansksprogede udgivelser, der forholder sig til vidensomsætning og evidensbasering, men listen er langt fra udtømmende.

Læs videre

Praksis på det sociale område

På det sociale område handler en evidensbaseret praksis om at forholde sig omhyggeligt og kritisk til den viden, der er, så der stræbes mod den mest kvalificerede indsats. Det er langt fra al praksis, hvor man finder sikker viden om effekten af en indsats, men intentionen om at gøre en positiv forskel for borgerne gennemsyrer generelt den sociale praksis. Og derfor efterspørger mange praktikere mere viden om, hvordan indsatser skaber mest mulig effekt. Teksterne her kan forhåbentlig både inspirere til en systematisk og omhyggelig brug af den aktuelt bedste viden og samtidigt understøtte en kritisk og nuanceret tilgang til emnet.

Læs videre

Praksis og pædagogik

Pædagogik er et aktivt forskningsområde, og der er lavet forskning både om og i samarbejde med praksis. Vi har samlet nogle af de udgivelser, der kigger på forskellige aspekter af forskningens samspil med den pædagogiske praksis.​

Læs videre​

Erfaringer fra Skandinavien

I Sverige har man gode erfaringer med en evidensbaseret praksis inden for velfærdsprofessionerne, som det kan være inspirerende at se nærmere på.

Læs videre

Inspiration til handling

Når man skal evaluere praksis og finde ud af, hvordan man kan gøre praksis mere evidensbaseret, er det godt at have nogle konkrete redskaber at tage udgangspunkt i. Vi har her samlet Socialstyrelsens udgivelser, som kan bruges som inspiration i arbejdet med evidensbaseret praksis.

Læs videre

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk