​Evidensbasering i pædagogisk praksis

Pædagogik er et aktivt forskningsområde, og der er lavet forskning både om og i samarbejde med praksis. Vi har samlet nogle af de udgivelser, der kigger på forskellige aspekter af forskningens samspil med den pædagogiske praksis.​​

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Denne arbejdsrapport udgjorde det teoretiske og metodiske grundlag for forskningsprojektet ‟Når evidens møder den pædagogiske hverdag – et aktionsforskningsprojekt‟. Det toårige projekt blev støttet af BUPL og udført i et samarbejde mellem

undervisere ved pædagoguddannelsen, VIA University College og forskere ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Intentionen med projektet var at undersøge, hvordan evidensbaserede metoder påvirker den pædagogiske praksis inden for daginstitutionsområdet.

Rapport udgivet af Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet​, 2010, 90 sider.

Læs rapporten

Programmering af pædagogikken - Pædagogers virke mellem koncept og kontekst

Denne pjece samler de centrale pointer fra undersøgelsen ”Programmering af pædagogikken”. Formålet med undersøgelsen har været at belyse, hvordan koncepter påvirker den pædagogiske daginstitutionshverdag og især hvilke betydninger, muligheder og dilemmaer, der opstår i mødet mellem et givent pædagogisk koncept på den ene side og en konkret pædagogisk hverdag på den anden. Pjecen er tænkt som en diskussionspjece til pædagoger og ledere i alle landets daginstitutioner.

Pjece udgivet af BUPL, 2018, 12 sider.

Læs pjecen

Forskningens betydning for pædagogers praksis

Denne artikel går i dybden med, hvordan forskning spredes, og hvorvidt pædagoger bruger forskning i deres arbejde. Artiklen indgår som en del af afrapporteringen af forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt” (HPA-projektet). HPA-projektets begrebslige udgangspunkter har været ”negativ social arv” og ”pædagogers handlekompetencer”.

Artiklen er udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2009, 39 sider.

Læs artiklen

Forskningsinspireret pædagogisk praksis

Formålet med dette inspirationsmateriale er at fremme en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i daginstitutioner og inspirere til drøftelser af en sådan praksis på dagtilbudsområdet. Materialet fokuserer både på forskning og på anden faglig viden, da det i praksis kan være svært at adskille, hvornår der er tale om, at det er den ene eller den anden form for viden, der bliver bragt i spil. Anden faglig viden kan være evalueringer, undersøgelser og fagbøger.

Pjecen er udgivet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, 30 sider

​Læs pjecen

Forskning og evidens i dagtilbud - En guide til at vurdere viden om dagtilbud

Denne guide henvender sig til kommunale dagtilbudschefer og pædagogiske konsulenter og ledere i kommunerne. Guiden tilbyder for det første nogle begreber, som kan bruges til at tale om forskning og evidens. For det andet opstiller den en ramme, som giver mulighed for at sortere og vurdere den forskning, der bliver udgivet på dagtilbudsområdet. Formålet er at lette arbejdet med at bringe viden fra forskningen i spil i danske dagtilbud.

Pjecen er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, 16 sider.

Læs pjecen

Gymnasier får øjnene op for evidens​

Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, der er imod manualer, men for evidensinformeret praksis.​

Interviewartikel fra Gymnasieforskning 2014 (1) udgivet af Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2014, 5 sider.

​​Læs artiklen​

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk