​Inspiration til handling

Når man skal evaluere praksis og finde ud af, hvordan man kan gøre praksis mere evidensbaseret, er det godt at have nogle konkrete redskaber at tage udgangspunkt i. Vi har her samlet Socialstyrelsens udgivelser, som kan bruges som inspiration i arbejdet med evidensbaseret praksis.​

Viden til gavn - Politik for udvikling og anvendelse af evidens

Evidenspolitikken er Socialstyrelsens retningslinjer for evalueringer og anden indsamling af data til national metodeudvikling og til styringsformål i projekter. Retningslinjerne skal understøtte, at der træffes beslutning om omfanget af evalueringinitiativer i forbindelse med policyinitiativer, samt sætte retningen for konkrete evalueringer i udmøntningsfasen.

Evidenspolitikken angiver mål og rammer for arbejdet med evalueringer bl.a. for at

  • fremme god kvalitet i evalueringsdata,
  • skabe sammenlignelighed på tværs af evalueringer for samme målgruppe,
  • skabe mulighed for opfølgningsstudier, der kan give viden om langtidseffekter.

Rapporten er udgivet af Socialstyrelsen, 2013, 20 sider.​

Læs rapporten

Lovende praksis på det specialiserede socialområde

Formålet med projektet om lovende praksis er at give et redskab til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men

som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet.

Pjecen bygger på SFI-rapporten "Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede

socialområde" (rapport 16:26, 2016).

Pjecen er udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2016, 32 sider.

Læs pjecen

Resultatdokumentation og evaluering - Håndbog for sociale tilbud

Håndbogen giver et bud på, hvordan man kommer i gang med at beskrive, hvilke sociale indsatser der virker, og hvilke resultater de skaber.Med Tilsynsreformen fra 2014 er der kommet krav om at sociale tilbud skal kunne redegøre for anvendte metoder og sandsynliggøre, at de har en positiv effekt over for borgerne. Håndbogen er for dem, der sidder med dette arbejde i dagligdagen.

Pjece fra Socialstyrelsen, 2016, 116 sider.

Læs pjecen

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk