Udgivelser om evidensbaseret praksis​

​Kært barn har mange navne. Evidensbaseret praksis er blevet beskrevet i en lang række bøger, artikler og andre udgivelser, både under betegnelsen evidensbaseret praksis, men også under flere andre navne og beskrivelser. Der er enighed om, at det handler om at basere socialt arbejde på viden, men der er mange bud på, hvordan viden bedst omsættes til handling. Vi har samlet nogle af de dansksprogede udgivelser, der forholder sig til vidensomsætning og evidensbasering, men listen er langt fra udtømmende.

Evidensdagsordenens metamorfoser i dansk socialpolitik

Idéen om evidensbaseret praksis har gennem to årtier sat sit præg på udviklingen af det sociale område. Med udgangspunkt i translationsteori bidrager artiklen med en analyse af, hvordan politiske eliteaktørers fortolkninger af evidensbaseret praksis har

ændret sig over tid. På denne baggrund udledes to forskellige fortolkninger af og visioner for evidensbaseret praksis, der gør sig gældende blandt aktørerne i dag, kaldet hhv. ’refleksive organisationer’ og ’data-drevet styring’.

Anne-Mette Møller (2017) Politik, 20:2, 68-87

Læs artiklen

Evidens - kampen om viden der virker​

Evidens er blevet en grundproblematik på velfærdsområdet, som de færreste velfærdsprofessionelle kan komme uden om. Evidens er kort sagt noget, de velfærdsprofessionelle er henvist til at ’navigere’ i, og formålet med dette skrift er grundlæggende at levere en kritisk orienterende diskussion af evidensproblematikken, der kan bidrage til at styrke de velfærdsprofessionelles evne til – kritisk og konstruktivt – at navigere i forhold til den evidensdagsorden, der er blevet et professionelt vilkår.

Udgivet af Pædagogisk Udviklings Fond, PUF’s skriftserie, nr. 2, 2015, 56 sider.

Læs udgivelsen

Evidence-Based Practice: A Common Definition Matters

Artiklens fokus er undervisning i EBP på uddannelsesinstitutioner. Der er de seneste årtier kommet mange bud på nye betegnelser for tilgange til arbejdet med viden og evidens i praksis, lige som der er kommet mange forslag til modeller for arbejdsprocessen. Artiklen argumenterer for, hvorfor de mange terminologier er problematiske og bidrager til at mudre billedet, så begrebet evidensbaseret praksis bliver sværere at tilgå, og der opstår flere misforståelser.​

Danielle E. Parrish (2018) Journal of Social Work Education, 54:3, 407-411

​​

Læs artiklen

Evidence-Based Practice in Social Work: A Contemporary Perspective

Artiklen fremstiller forskellen mellem evidensbaseret praksis og evidensbaserede metoder med understregning af, at evidensbaseret praksis er en arbejdsproces og ikke et produkt. Artiklen vurderer den aktuelle status for EBP i praksis, i uddannelse og i forskning. Statusvurderingen følges op af anbefalinger i forhold til inddragelse af EBP, ligeledes i uddannelse, praksis og forskning.​

Drisko & Grady (2015) Clin Soc Work J, 43:274–282

Læs artiklen

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk