Litteratur om evidensbaseret praksis

Her er samlet nogle tekster, der fra forskellige sider belyser brugen og udviklingen af evidensbaseret praksis på det sociale område i Danmark. Litteratursamlingen belyser vinkler på anvendelse af en evidensbaseret tilgang i forskellige praksissammenhænge. Litteratursamlingen er ment som en inspiration til både praktikere og beslutningstagere, der ønsker at udvikle den evidensbaserede tilgang, hvad enten det er et helt nyt fokusområde, eller I allerede er godt i gang. Litteraturen er inddelt efter de store områder inden for velfærdsprofessionerne, men da der er tale om en generel tilgang til praksis og ikke specifikke metoder eller løsningsforslag, kan der sagtens være inspiration at hente fra andre områder, end det område I dagligt befinder jer i.

Praksis på det sociale område

På det sociale område handler en evidensbaseret praksis om at forholde sig omhyggeligt og kritisk til den viden, der er, så der stræbes mod den mest kvalificerede indsats. Det er langt fra al praksis, hvor man finder sikker viden om effekten af en indsats, men intentionen om at gøre en positiv forskel for borgerne gennemsyrer generelt den sociale praksis. Og derfor efterspørger mange praktikere mere viden om, hvordan indsatser skaber mest muligt effekt. Teksterne her kan forhåbentlig både inspirere til en systematisk og omhyggeligt brug af den aktuelt bedste viden og samtidigt understøtte en kritisk og nuanceret tilgang til emnet.

Læs videre

Praksis og pædagogik​

Læs videre

Erfaringer fra Skandinavien

I Sverige har man gode erfaringer med en evidensbaseret praksis inden for velfærden, som det kan være inspirerende at se nærmere på .

Læs videre

Inspiration til handling

I Sverige har man gode erfaringer med en evidensbaseret praksis inden for velfærden, som det kan være inspirerende at se nærmere på .

Læs videre

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@evidensogpraksis.dk