​Praksis og pædagogik

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Dette er en foreløbig arbejdsrapport om det teoretiske og metodiske grundlag for forskningsprojektet ‟Når evidens møder den pædagogiske hverdag – et aktionsforskningsprojekt‟.  Det toårige projekt, som er støttet af BUPL, udføres i et samarbejde mellem

undervisere ved pædagoguddannelsen, VIA University College og forskere ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg UniversitetIntentionen med projektet er at undersøge, hvordan evidensbaserede metoder påvirker den pædagogiske praksis inden for daginstitutionsområdet.

Rapport udgivet af Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet​, 2010, 90 sider.

Læs videre

Programmering af pædagogikken - Pædagogers virke mellem koncept og kontekst

Pjece udgivet af BUPL, 2018, 12 sider.

Læs videre

Forskningens betydning for pædagogers praksis

Artiklen indgår som en del af afrapporteringen af forskningsprojektet ”Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt” (HPA-projektet) .

Artiklen repræsenterer en afrunding af en delundersøgelse af videns betydning for praksis. Her belyses delelementer som  lovgivningen og forskning . Denne artikel går i dybden med, hvordan forskning spredes, og hvorvidt pædagoger bruger forskning i deres arbejde. 

Artiklen er udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2009, 39 sider.

Læs videre

Forskningsinspireret pædagogisk praksis

Formålet med dette inspirationsmateriale er at fremme en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i daginstitutioner og  inspirere til drøftelser af en sådan praksis på dagtilbudsområdet. Materialet fokuserer både på forskning og på anden faglig viden, da det i praksis kan være svært at adskille, hvornår der er tale om, at det er den ene eller den anden form for viden, der bliver bragt i spil. Anden faglig viden kan være evalueringer, undersøgelser og fagbøger.

Pjecen er udgivet af EVA - Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, 30 sider

Læs videre

Forskning og evidens i dagtilbud - En guide til at vurdere viden om dagtilbud

I mange kommuner er der et ønske om at blive endnu bedre til at bygge på den nyeste viden fra forskningen. I den forbindelse taler vi ofte om, at vi skal blive bedre til at arbejde videns- og evidensbaseret. Navnlig ordet evidens høres ofte – og i mange forskellige betydninger. Men hvad skal man egentlig lægge i et ord som evidens, når det handler om dagtilbud?

Omfanget af dagtilbudsforskning af høj kvalitet er endnu forholdsvis begrænset sammenlignet med forskning i fx grundskolen – og ikke al forskning  er af lige høj kvalitet. Samtidig er høj forskningskvalitet ikke ensbetydende med viden, som er relevant og anvendelig i en konkret kommune eller i et konkret dagtilbud. Endelig bliver forskningsviden kun omsat i det pædagogiske arbejde, når den spiller sammen med det pædagogiske personales viden og erfaring og organisering af arbejdet.

Denne pjece er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, 16 sider.

Læs videre

Gymnasier får øjnene op for evidens

Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, der er imod manualer, men for evidensinformeret praksis.

Interviewartikel fra Gymnasieforskning 2014 (1) udgivet af Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2014, 5 sider.

Læs videre

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk