Selskab for evidens og praksis er blevet opløst og bestyrelsen er trådt af.

Der afholdes derfor ikke yderligere arrangementer og hjemmesiden opdateres ikke.

Bestyrelse og sekretariat

Selskabets sekretariat

Direktør Katrine Finke

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk​

Katrine har gennem mange år arbejdet med at bygge bro mellem forskning og praksis og er særligt optaget af, hvordan forskellige tilgange og aktører kan inspirere hinanden. Katrine har tidligere som programchef i Psykiatrifonden haft ansvar for udvikling og implementering af indsatser, der forebygger mistrivsel og psykisk sygdom og har før det som specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen haft fokus på implementering og evidensbaseret sygdomsforebyggelse i kommunerne.

https://www.linkedin.com/in/katrine-finke-7792046/

Kommunikationsmedarbejder Christinna Merrild

​Christinna har kombineret sin kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab med en lang række jobs hvor kommunikation i mange afskygninger har været central. Både som underviser i Kina, som børnebogsredaktør og som ansat i Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen har Christinna omsat forskellige former for viden til klar tale og skrift med modtagergrupper så forskellige som skoleelever, læger, patienter og politikere og hverdagens brugere af sociale medier.

https://www.linkedin.com/in/christinna-merrild/

Bestyrelsen

Preben Siggaard, chef for Børn og Læring i Herning Kommune (næstformand)

Preben interesser sig specielt for, hvordan ny viden kan være med til at kvalificere velfærdsprofessionernes arbejde med børn og unge. Han er uddannet lærer og har en kandidatuddannelse i psykologi og en pædagogik.  Preben har tidligere haft job som PPR-psykolog, chefpsykolog og Børne- og Familiechef samme sted.

https://www.linkedin.com/in/preben-siggaard-92794838/

Tobias Lindeberg, udviklingchef Tænketanken DEA (kasserer)

Tobias interesserer sig især for koblinger mellem viden, uddannelse og professionsudøvelse. Han er uddannet i statskundskabog har en ph.d. inden for viden og ledelse. Tidligere ansættelser omfatter bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, Rambøll Management og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

https://www.linkedin.com/in/tobias-h%C3%B8ygaard-lindeberg-33ba5/

Simon Østergaard Møller, leder ved Metodecentret

Simon er optaget af, hvordan forskellige former for viden kan forbedre kvaliteten af mødet mellem borgere og professionelle. Han har beskæftiget sig med evaluering og udvikling af socialområdet i 15 år.

https://www.linkedin.com/in/simon-%C3%B8stergaard-m%C3%B8ller-7229092/

Sophie Danneris Luthman, postdoc ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde

Sophie er særligt optaget af, hvordan forskningsbaseret viden kan produceres i samspil med og med relevans for praksis på velfærdsområdet generelt, beskæftigelsesområdet specifikt. Hun er uddannet i sociologi og har en ph.d. inden for kvalitativ forløbs- og effektanalyse samt vidensproduktion for/om udsatte borgere. Sophie har tidligere bl.a. været ansat som managementkonsulent hos Rambøll Management. https://www.linkedin.com/in/sophiedj/

Mette Deding, vicedirektør i VIVE

Mette har i en årrække arbejdet med evidensbegrebet i bred forstand. Mette er særligt optaget af at udvikle samspillet mellem forskningsbaseretpraksis og anvendelsesorienteret vidensproduktion. Mette har en ph.d. i nationaløkonomi. https://www.linkedin.com/in/mette-deding-69b80a3/

Verne Pedersen, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Verne har fokus på at styrke videns- og erfaringsdeling mellem aktørerne på det socialpædagogiske område. Verne har en særlig interesse for at arbejdet med mennesker, der er udsatte, altid tager sit afsæt i det enkelte menneske og at denne forståelse afspejles i den måde evidens og praksis knyttes sammen på. 

Verne er uddannet børne- og ungdomspædagog og har tidligere været ansat i Aarhus kommune i forskelligefunktioner, Ungdoms- og Misbrugscentret, Gademedarbejder, Familieafdeling og som Støttepædagog for udsatte børn, unge og deres familier. Herudover Politisk valgt til Kredsformand i Socialpædagogerne Kreds Østjylland.

Steffen Bohni, direktør i Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (formand)

Steffen interesserer sig for, hvordan den velfærdsprofessionelle praksis kan udvikles gennem brug af forskning og data i løbende forbedringsarbejde. Han er Ph.D. i antropologi, og har udgiveten lang række artikler om evaluering, styring, ledelse og socialt arbejde i bøger og videnskabelige tidsskrifter. Han har direktørerfaring fra stat, kommune og konsulentbranchen. 

https://www.linkedin.com/in/steffen-bohni-nielsen-5683192/

Niels C. Barkholt, leder af Social Talks, på Nationalt Videnscenter om udsatte børn og unge

Niels har beskæftiget sig med socialt arbejde i mere end 20 år. Han har arbejdet med at udvikle en infrastruktur for videndeling mellem fagprofessionelle og deling af forskning mellem forsknings- og praksismiljøer. Selvom vi er et af de mest udviklede lande i verden, så mangler vi hovedveje til, hvordan forskning får liv i praksis. Det er nøglen til fremtidens offentlige sektor og fremtidensvelfærd. Ifølge Niels er viden social og skal socialiseres gennem relationer. Det er ikke den enkelte medarbejders ansvar, for kvaliteten i fagprofessionelles arbejde afhænger alene af kvaliteten af organisationen.

https://www.linkedin.com/in/ncbarkholt/

Ann-Britt Wetche, Socialdirektør i Region Midtjylland

​Ann-Britt er uddannet cand. Scient. Pol fra Aarhus universitet. Gennem de sidste 25 år har hun været leder på social- og beskæftigelsesområdet. Hun har fokus på et etablere og basere det dagligearbejde på viden og kvalitetsudvikling. Det er en helt central udfordring af udvikle, anvende og formidle viden og metoder på socialområdet.

https://www.linkedin.com/in/ann-britt-wetche-6997426/?originalSubdomain=dk

Selskabets vedtægter

Generalforsamling 2019:

Formandens beretning​​​

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk