Evidens i en social kontekst

Udsat for eviden​s - en antologi om evidensbølgens indtog på området for socialt udsatte

​Rådet for Socialt Udsatte, 2016

Denne antologi henvender sig til studerende, praktikere og ledere på området for socialt udsatte samt til politisk beslutningstagere og andre, som kommer i berøring med tidens krav om evidensbaseret socialt arbejde. Formålet med tekstsamlingen er at opfordre til konstruktiv og gerne kritisk debat. Teksterne forholder sig samlet til både forskning, politk og praksis.

Antologien indledes med en grundig udredning af de forhold, der gør sig gældende på det sociale område, og som udgør en udfordring i forhold til den klassiske evidenstankegang. Antologien er herefter inddelt i to, hvor den første del går teoretisk til værks, mens den anden del tager udgangspunkt i cases.​

Indledning

Indledningen samler op på evidensbaseringens udspring fra det medicinske felt og​ ønsket om at overføre tankegangen 1:1 til det sociale område. Der tegnes et landskab, hvor sociale problemstillinger indgår i komplekse problemstillinger, der i reglen medfører, at vurderinger af årsagssammenhænge er usikre.

"Og ja, lad os få det sagt én gang til: Selvfølgelig skal vi vide, hvad der virker. Men diskussionen stopper jo ikke ved, om man er for eller imod dette udsagn. At blive ved med at diskutere, hvad der egentlig menes med dette mantra, og hvordan det bliver meningsfuldt for dem, det i sidste ende handler om – nemlig de socialt udsatte – er ikke at være modstander af, at vi skal vide, hvad der virker. Tværtimod er det at tage indholdet af denne sætning alvorligt og lade diskussionen af kvaliteten i indsatserne komme et nødvendigt spadestik dybere."​

- Jan Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

kommunen.dk, 10. september 2016

1.1 Vidensbaseret socialt arbejde i forhold til socialt udsatte borgere

Af Morten Ejrnæs​, sociolog og lektor v. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

​Artiklen forholder sig teoretisk til undersøgelser af socialt arbejde. Den henvender sig til alle, forskere såvel som praktikere, der skal igangsætte eller anvende undersøgelser af socialt arbejde.

Morten Ejrnæs peger i denne artikel på to eksisterende behov. For det første er der behov for at få øjnene op for, hvad forskellige typer af evidens bidrager med. For det andet er der behov for eksplicit formidling af viden om evidens og ikke kun evidens, så både beslutningstagere og praktikere i højere grad forstår anvendelsesmulighederne i den forskning, de præsenteres for.

​Artiklen peger også på et behov i den anden retning, hvor de forskere, der skal levere ny viden på området, sjældent har konkret kendskab til den praksis, de skal levere viden til.

Kombinationen af disse to forhold betyder ifølge Ejrnæs ofte, at ny viden sjældent er handlingsanvisende eller besvarer de spørgsmål, der står først for i praksis.

Artiklen tager udgangspunkt i fire elementer, der bør lægges til grund, når man udvælger den viden, som man ønsker at producere eller anvende: a) klienternes behov og situation, b) den bedste og mest relevante forskning, c) klienternes værdier og præferencer samt endelig d) praktikerens ekspertise.

Ejrnæs peger i artiklen på fire områder​, hvor flere undersøgelser vil kunne gavne praksis. Han kommer samtidig med forslag til, hvordan resultater på disse områder skal tilpasses praksis:

  1. Effektforskning: Klassisk effektforskning er hentet fra medicinsk forskning. Effektforskning har en plads i socialforskningen, men de krav, der stilles, passer ikke med den sociale virkelighed. Forskning af denne karakter bør stile efter at være anvendelsesorienteret.
  2. Risikoforskning: Danske registerdata
  3. Undersøgelser af praktikernes faglige skøn:
  4. Undersøgelser af borgernes kontekst og oplevelser:

Artiklen præsenterer forfatterens tanker og forslag til overvejelser, der bør går forud i arbejdet med hver af de fire undersøgelsesområder.​ 

---

Det er Ejrnæs’ vurdering, at den evidens, der efterspørges, næsten udelukkende fokuserer på effektmålinger. Artiklens fokus er derfor på tre andre former for undersøgelser.

Firma​

Selskab for evidens og praksis

CVR: 38260456

​Privatlivspolitik

Kontakt os​

E-mail: kf@evidensogpraksis.dk