Din Guide til Tinglysning

Tinglysning er en vigtig proces, der sikrer rettigheder over fast ejendom og løsøre i Danmark. Men hvad indebærer det, og hvorfor er det afgørende?

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er den officielle registrering af rettigheder over ejendomme, herunder boliger, jord og løsøre. Når rettigheder er tinglyst, er de beskyttet mod tredjeparts krav. Læs mere om tinglysning her.

Hvorfor har vi Tinglysning?

Tinglysning giver sikkerhed. Ved at tinglyse en rettighed, f.eks. et pantebrev eller skøde, sikres det, at rettigheden er kendt og anerkendt. Dette beskytter ejeren mod andre, der måtte gøre krav på ejendommen eller rettigheden.

Hvordan foregår tinglysning?

Tinglysning foregår elektronisk via Tinglysningsretten. Dokumenter, der skal tinglyses, indsendes og behandles her. Efter succesfuld tinglysning, er rettigheden officielt registreret.